Forex Temel Analiz İşlemleri

Forex Teknik Analiz İşlemleriFinans piyasalarında analiz yöntemleri genel olarak ikiye ayrılırlar ve bir tür daha matematiksel verilerle fiyat grafiklerini incelerken, diğeri piyasa hareketlerini yorumlar. Matematiksel olan analiz türü teknik analizdir ve fiyat grafiklerinin okunmasını sağlayarak fiyatların gelecekte ne yönde olacakları hakkında bilgi verirler. Piyasa hareketleri ise temel analizler ile yorumlanır ve fiyatların üzerine etkili olan faktörleri inceler.

Ülkelerde meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomilerin detaylı göstergesi olan makro ekonomik veriler, ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, dünya üzerinde meydana gelen doğal afetler ve bunun gibi daha birçok konu temel analiz konuları arasında yer alır. Bu faktörlerin hepsi de arz ve talebi etkilediği için de yatırım araçlarının fiyatlarında değişikliklere neden olurlar.

Temel analizlerin ana konusunu makro ekonomik veriler oluşturur demek yanlış olmaz. Açıklanan istihdam verileri, enflasyon, faiz oranları, cari açıklar, ithalat ve ihracat dengesi, işsizlik oranları, Gayri Safi Milli Hasıla gibi birçok veri makro ekonomik veridir ve bu veriler bir ülkenin ekonomi hakkında detaylı bilgi veren konulardır. Yatırım araçlarının fiyatları üzerine bu veriler direkt etki yaratmaktadır. Özellikle enflasyon ve faiz oranları para birimlerinin güçleri üzerine önemli etkiler yapmaktadır.

Temel analiz konuları içerisinde bu makro ekonomik veriler ekonomik takvim olarak geçmektedir ve iyi bir şekilde takip edilmeleri gelecekte fiyatların ne yönde olacağı hakkında en doğru bilgiyi verecektir. Temel analiz içerisinde de en önemli başlangıç konusunu ekonomik takvim konuları oluşturmaktadır. Normal şartlarda enflasyon, bilançolar forex piyasası üzerine direkt etkili olmasa bile para birimleri ile işlem yapacak yatırımcılar için bu konuların bilinmesi para birimi hareketlerinin yorumlanabilmesi adına önem taşıyan konuları oluşturmaktadır.

Okumanızı Öneririz: Forex Piyasası Yatırım için Uygun mu?

Temel analiz konuları arasında yer alan bir diğer önemli konu ise merkez bankalarının para politikaları ve faiz oranlarında yapacakları değişikliklerdir. Bir ülkede faiz oranlarında yaşanan küçük bir değişiklik dahi para birimi üzerinde aşırı değişikliklerin yaşanmasına neden olabilir. Merkez bankalarının en önemli görevi bir ülkenin fiyatlarında düzeni sağlamaktır. Bu nedenle de merkez bankalarının faiz oranlarını değiştirme yetkisi bulunmaktadır ve bunun nedeni de piyasadaki para arzını genişletmek veya daraltmaktır.

Ekonomik takvim konuları temel analistlerin en önemli gördükleri konudur. Para birimleri üzerine yaratacakları etkilerin yanı sıra altın, gümüş, petrol gibi belirli para birimleri üzerinden işlem gören emtiaların fiyatları hakkında da yorumlar yapabilmek adına bu veriler büyük bir önem taşımaktadır.

Enflasyon oranında görülen herhangi bir büyüme para birimleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Aynı zamanda enflasyonun büyümesi faiz oranlarının da artması ve para biriminin değer kazanması anlamına gelmektedir. Bu noktada da Gayri Safi Milli Hasıla’da da değişiklikler meydana gelecektir ve para biriminde dalgalanmalar meydana gelecektir. Tüketicilerin alım güçlerinde görülen düşüş piyasaya yabancı para biriminin girişine de neden olacaktır.

Enflasyon bir ülkede fiyatların sürekli olarak ve hissedilir derecede artışını ifade etmektedir. Bu da tüketicilerin alım gücünün düşmesi demektir. Bu durumun tam tersine de deflasyon denilmektedir. Ekonomide seçilen belirli miktardaki mal ve hizmetin karşılığı olarak fiyatların genel seviyesi tespit edilir ve bir denge oluşturulur. Para miktarındaki artış yani piyasada emilmeyen para miktarı, mal ve hizmet miktarındaki artışın dengeli olması ise fazla değişiklik göstermez. Ama bunlardan birinde bir fazlalık görülürse de, az olan taraf kıymetli olacaktır ve yeni bir denge kurulması gerekecektir.

Piyasadaki para dağılımı enflasyondan olumsuz etkilenecektir ve halkın geliri enflasyon hızından ya fazla veya yavaş artış gösterecektir. Durum böyle olduğunda da yavaş olan kesimin alım gücü düşüş gösterecek ve sosyal düzensizlikler görülmeye başlayacaktır. Enflasyonun yükselmesiyle de faiz oranları yükselecektir. Temel analizlerin en önemli konularını bu nedenlerden dolayı enflasyon, faiz oranları ve Gayri Safi Milli Hasıla oluşturmaktadır.

Temel analizler içerisinde bir diğer en önemli konuyu da işsizlik oranları ve tarım dışı istihdam verileri oluşturmaktadır. İşsizlik oranının düşmesi ve istihdamda yaşanan olumlu gelişmeler ekonominin iyi durumda ilerlediği anlamına gelir. Bu nedenle de para biriminde değer artışı görülmektedir.

Temel analiz konuları içerisinde yer alan özellikle de ekonomik takvim konularını oluşturan makro ekonomik verilerin iyi bir şekilde piyasada takip edilmesi gerekir. Bu verilerin açıklanma öncesi, açıklanma sırası ve açıklanma sonrası yatırım araçlarının özellikle de para birimlerinin değerlerinde değişikliklerin yaşanmasına sebep olacaktır.

Bilgi Paylaştıkça Güzel...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir