Forex Teknik Analiz İşlemleri

Forex Teknik Analiz İşlemleriForex piyasasında yatırımcılar farklı analiz yöntemlerini kullanarak, varlıkların ilerleyen dönemdeki fiyat hareketlerini belirleyebilmekte bu doğrultuda piyasada başarı oranı çok daha yüksek işlem modelleri doğrultusunda yer alma imkanına sahip olabilmektedir. Forex piyasasında yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan analiz yöntemlerinden bir tanesi de teknik analizlerdir. Yatırımcılar teknik analizler kapsamında özellikle varlıkların geçmiş dönem fiyat hareketlerinden yararlanarak ilerleyen dönemdeki fiyat değişimlerine ilişkin ön görülerde bulunmayı amaçlamaktadırlar.

Teknik analizler belirli bir matematiksel alt yapı çerçevesinde varlıkların geçmiş ve şu an ki fiyat verilerinin karşılaştırılması doğrultusunda oluşturulan bir sisteme dayanmaktadır. Günümüzde işlem platformlarında bulunan gelişmiş teknik analiz araçları yardımı ile teknik analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi oldukça kolaylaştırılmıştır. Yatırımcılar işlem platformlarında sadece gerçekleştirecekleri yatırıma ilişkin parametreleri belirleyerek teknik analiz işlemlerini gerçekleştirebilmekte, sermayelerinden yüksek kar oranları elde etme imkanına sahip olabilmektedirler.

Forex piyasasında yatırımcılar tarafından kullanılan pek çok teknik analiz aracı bulunmaktadır. Bu yazımızda sizler için piyasada sıklıkla kullanılan ve gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başarılı sinyaller verdiğini gözlemlediğimiz teknik analiz araçlarını inceleyeceğiz.

Fibonanci Dizileri

Fibonanci Dizileri forex piyasasında yatırımcılar tarafından kullanılan etkin teknik analiz araçlarından bir tanesidir. Yatırımcılar fibonanci dizleri yardımı ile forex piyasasında varlıkların gerçekleştireceği trend oluşumlarını ön görebilmekte, hangi fiyat seviyelerinde kırılma yaşayabileceklerini belirleyebilmektedirler.

Özellikle destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinde yatırımcılara oldukça faydalı bilgiler sunduğu gözlemlenen fibonanci dizileri, varlık fiyat grafiklerinin belirli bir düzen içerisinde hareket ettiği ön görüsüne dayanmaktadır. Bu noktada yatırımcıların fibonanci dizilerinden alacakları sinyallerin güvenirliliği önemli ölçüde belirlenen zaman periyoduna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi)

Forex piyasasında yatırımcıların kullandığı önemli teknik analiz araçlarından bir tanesi de göreceli güç endeksidir. Göreceli güç endeksi özellikle diğer teknik analiz araçlarının trend oluşumları ile ilgili verdiği sinyallerin doğruluğunun tespit edilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Göreceli güç endeksinde alt ve üst eşik değeri olarak adlandırılan iki seviye bulunmaktadır. Piyasada genellikle üst seviye değeri olarak 70, alt seviye değeri olarak 30 kullanılmaktadır. Yatırımcılar RSI grafiğinin üst eşik değerini geçtiği durumlarda piyasada aşırı alım durumunun söz konusu olduğu, alt eşit değerinin altına indiği durumlarda ise, aşırı satış durumunun söz konusu olduğu yorumunu gerçekleştirebilmektedir.

Aynı zamanda göreceli güç endeksi yatırımcılara, fiyat grafiği ve RSI grafiği arasında yaşanan uyuşumsuzluklar doğrultusunda da bilgi sunabilmektedir. Fiyat grafiği ve RSI grafiği incelendiğinde fark edilebileceği üzere, iki grafik genellikle benzer hareketler sergilemektedir. Buna karşın fiyat grafiğinin yükseldiği durumlarda RSI grafiğinde yaşanacak bir düşüş yatırımcılar tarafından satış sinyali, tam tersi bir durumda ise alım sinyali olarak yorumlanabilmektedir.

Ichimaku Kinko Hyo Osilatörü

Bünyesinde pek çok farklı teknik analiz aracını barındıran ve bu doğrultuda yatırımcılara oldukça başarılı sinyaller sağlayan, kapsamlı teknik analiz araçlarından bir tanesi de Ichimaku Kinko Hyo osilatörüdür. Piyasada kullanılan diğer teknik analiz araçlarına göre çok daha kapsamlı bilgiler sunduğu yorumu gerçekleştirilebilecek Ichimaku Kinko Hyo Osilatörü, yatırımcılara gerçekleştirecekleri işlemlerine ilişkin oldukça başarılı sinyaller elde etme imkanı sunmaktadır.

Ichimaku Kinko Hyo osilatöründe 6 grafik ve İchimaku bulutu olarak adlandırılan Down Kumo ve Up Kumo grafiklerinin arasında bulunan bir bölge bulunmaktadır. Kijun Sen, Tekan Sen, Senkou Span B daha sonra ayrıntılı bir şekilde değineceğimiz, farklı zaman periyotlarında oluşturulmuş hareketli ortalamalar grafikleridir. Down Kumo ve Up Kumo grafikleri ise, hareketli ortalama grafiklerinin ağırlıkları değiştirilmiş varyasyonları olarak yorumlanabilir. Chikao Span ise, yatırımcıların gerçekleştireceği işlemlerinde, geçmiş dönem fiyat grafiklerini gözlemleyebilmesini mümkün kılmak adına, mevcut fiyat grafiklerinin belirli bir zaman periyodunda ileriye kaydırılması doğrultusunda oluşturulmuş bir fiyat grafiğidir.

Belirttiğimiz gibi Ichimaku Kinko Hyo Osilatörü yatırımcılara pek çok farklı şekilde, içerisinde barındırdığı teknik analiz araçları yardımı ile sinyaller sunabilmektedir. Ichimaku grafiklerinin sunduğu ve doğruluk oranı yüksek olarak nitelendirilebilecek sinyallerin nasıl elde edilebileceğini incelersek;

Ichimaku bulutu yatırımcılara varlıkların fiyat hareketleri ile ilgili oldukça başarılı bilgiler sunabilmektedir. Yatırımcılar, Ichimaku bulutunun parite grafiğini yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda, ilgili varlığın bir düşüş trendi yaşayabileceği, fiyat grafiğini aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda ise değer kazanabileceği yorumunu gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda Ichimaku bulutunun kalınlığı yatırımcılara, piyasada oluşan trendin gücünü gösterebilmektedir. Yatırımcılar bulutun kalın olduğu durumlarda oluşan trendin güçlü olduğu, ince olduğu durumlarda ise varlığın trend değişimine uygun bir yapıda olduğu yorumunu gerçekleştirebilmektedir.

Bunun dışında Kijun Sen, Tekan Sen ve Chikau Span grafiklerinin parite grafiklerine göre konumları incelenerek de piyasada varlığın fiyat hareketlerine ilişkin ön görülerde bulunabilmektedir. Hareketli ortalama grafiklerinin yorumlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda ilgili bölümde bulabilirsiniz.

Stokastik Osilatörü

Stokastik Osilatörü forex piyasasında yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan oldukça işlevsel bir yatırım aracı konumundadır. Yatırımcılar stokastik osilatörü aracılığı ile piyasada oluşan trendleri tespit edebilmekte, oluşan aşırı alım – satım durumlarını belirleyebilmektedirler.

Stokastik osilatöründe alt ve üst eşik değeri olarak adlandırılan iki değer bulunmaktadır. Piyasada genellikle alt eşik değeri olarak 20, üst eşik değeri olarak 80 kullanılmaktadır. Yatırımcılar stokastik osilatörü grafiklerinin üst eşik değerini geçtiği durumlarda aşırı alımın, alt eşik değerinin altına düştüğü durumlarda ise aşırı satımın söz konusu olduğu yorumunu gerçekleştirebilmektedir.

Aynı zamanda Stokastik osilatöründe bulunan %K ve %D grafiklerinin birbirlerine göre konumlarının dikkate alınarak, varlıkların yaşayabileceği fiyat değişimlerine ilişkin sinyaller almak da mümkündür. Yatırımcılar, %K grafiğinin %D grafiğini yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda, ilgili varlık fiyatlarının düşüş yaşayabileceği, %K grafiğinin %D grafiğini aşağıdan yukarı doğru kestiği durumlarda ise, ilgili varlık fiyatlarında yükseliş yaşanabileceği yorumu gerçekleştirebilmektedir.

Hareketli Ortalama Grafikleri

Hareketli ortalama grafikleri yatırımcılara kendi başlarına oldukça başarılı sinyaller sunuyor olmalarına karşın, diğer teknik analiz araçları içerisinde de kullanılmaktadırlar. Bu doğrultuda teknik analiz aracının forex piyasasında en çok kullanılan teknik analiz araçlarından bir tanesi olduğu yorumunu gerçekleştirmek mümkündür. Hareketli ortalamalar grafikleri varlıkların geçmiş fiyat bilgilerinin belirli bir matematiksel çerçevede incelenmesi doğrultusunda oluşturulmaktadır ve pek çok hesaplanış tekniğine sahiptir.

Hareketli ortalama grafikleri hangi zaman periyodundaki kapanış değerlerini ağırlıklı olarak formül yapısı içerisine barındırdığına göre çeşitlendirilmektedir. Hareketli ortalama grafiklerinin başlıca hesaplanma yöntemlerine örnek olarak, Basit Hareketli Ortalama Grafikleri, Üssel Hareketli Ortalama Grafikleri, Değişken Hareketli Ortalama Grafikleri ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama grafikleri gösterilebilir.

Hareketli ortalama grafikleri varlık fiyat grafikleri ile konumlarına göre yorumlanmaktadırlar. Yatırımcılar hareketli ortalama grafiklerinin, varlık fiyat grafiklerini yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda satım sinyali, aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda ise, alım sinyali olarak yorumlayabilmektedirler.

Momentum Grafiği

Momentum grafiği forex piyasasında işlem gerçekleştiren yatırımcıların oluşan trendlerin gücünü ölçebilmesi adına oluşturulmuş bir teknik analiz aracıdır. Yatırımcılar momentum grafikleri aracılığı ile piyasada oluşması muhtemel olan yalancı trenleri tespit edebilmekte ve piyasada doğru pozisyonlarda yer alma imkanına sahip olabilmektedirler.

Momentum grafiğinde 100 seviyesi kritik seviye olarak kabul edilmektedir. Grafiğin 100 seviyesinin üstünde oluştuğu durumlarda ilgili varlık üzerindeki işlem hacminin yüksek, altında olduğu durumlarda ise işlem hacminin düşük olduğu yorumunu gerçekleştirmek mümkündür. Yatırımcılar forex piyasasında genellikle grafiğin 100 değerinin üstünde olduğu durumlarda işlem emri vermeyi tercih etmektedirler.

Forex piyasasında teknik analiz araçlarının yatırımcılara başarılı sinyaller sunabilmesine karşın bu sinyaller tek başına yatırımcılar forex piyasasında etkin bir şekilde yer almasını sağlamakta çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Teknik analiz araçlarının sunduğu sinyaller, temel analizler kapsamında değerlendirilebilecek gündemdeki değişimler ve açıklamalar uyarınca farklılaşabilmekte, varlık fiyatlarında ani değişimler yaşanabilmektedir. Bu nedenle yatırımcılar forex piyasasında başarı yüzdesi yüksek işlem modelleri doğrultusunda yer alabilmesi için teknik ve temel analiz verilerini birlikte yorumlaması son derece önemlidir.

Aynı zamanda teknik analiz araçlarının farklı zaman periyotlarında işlemlere ilişkin farklı sinyaller verebildiği de gözlemlenmektedir. Bu noktada yatırımcıların ilgili teknik analiz aracının parametrelerini kendi yatırım stratejisi uyarınca belirlemesi ve bu doğrultuda işlem emri vermesi başarı oranını önemli ölçüde arttırabilecek bir kriter olarak yorumlanmaktadır.

Bilgi Paylaştıkça Güzel...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

One Comment

  1. Harika ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Uzun süredir teknik analiz hakkında araştırma yapıyordum. Bu yazınızda kafamdaki bir çok soru işaretinden kurtulmuş oldum, teşekkürler…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir