Forex Piyasasında Yatırım Araçları

Forex Piyasasında Yatırım AraçlarıForex piyasasında yatırımcılar yüksek işlem hacmi oranları ile emtia ve pariteler aracılığı ile işlem gerçekleştirmektedir. Parite, iki para biriminin birbirine karşı fiyatlandırılabilmesi için kullanılan tanımdır. Emtia ise, değerli ham madde ve madenlerin para birimlerine karşı değerini ifade etmektedir.

Forex piyasasında özellikle major pariteler işlem hacmi oldukça yüksek olan yatırım araçları konumundadırlar. Yatırımcıların major pariteler aracılığı ile yüksek işlem hacmi oranlarında yatırım gerçekleştirmesinin öncelikli nedeni olarak, varlıklara ilişkin analiz verilerin oldukça kolay bir şekilde elde edilmesi gösterilebilir.

Günümüzde forex şirketleri tarafından yatırımcılara, parite ve emtiaların fiyat değişimlerine ilişkin çeşitli analiz hizmetleri sunulmaktadır. Özellikle sunulan günlük analiz hizmetleri yatırımcıların varlıkların fiyat hareketlerini başarılı bir şekilde ön görmesini mümkün kılarak, sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu verilere oldukça kolay bir şekilde ulaşmasına imkan vermektedir.

Forex Piyasasında yatırımcılar tarafından yüksek işlem hacmi oranları ile yatırım gerçekleştirilen parite ve emtiaları incelersek;

EUR/USD (Euro – Amerikan Doları) Paritesi

EUR/USD paritesi forex piyasasında yatırımcıların en yüksek işlem hacmi oranları ile yatırım gerçekleştirdiği yatırım aracı konumundadır. Yatırımcılar EUR/USD paritesinde yaşanabilecek önemli fiyat değişimleri aracılığı ile yüksek kar oranları elde edebilecekleri işlem emirleri verebilmekte, parite aracılığı ile sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirebilmektedirler.

1999 yılında uluslararası ticari faaliyetlerde kullanılmaya başlayan Euro, Avrupa Birliği resmi para birimidir. Euro diğer para birimlerine kıyasla oldukça yeni bir yatırım aracı konumunda olmasına karşın, Avrupa Birliğinde bulunan pek çok dominant ekonomiye sahip ülkenin resmi para birimi olması ve uzun bir planlama sürecinin sonucunda ortaya çıkartılması nedeni ile oldukça güçlü bir yapıya sahiptir.

EUR/USD paritesi ekonomik konjonktürdeki pek çok değişimden etkilenebilen bir paritedir. Paritenin yüksek işlem hacmi oranlarına sahip olması, piyasa algısının parite fiyatları üzerinde oldukça etkili sonuçlar doğurabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda piyasa algısını etkileyebilecek Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde yaşanabilecek siyasi, ekonomik değişimlerin parite fiyatları üzerinden oldukça kısa vadelerde önemli etkiler yaratabildiği gözlemlenmektedir.

Bu nedenle EUR/USD yatırımı gerçekleştiren yatırımcıların gündemi yakından takip etmesi ve yaşanacak değişimler doğrultusunda piyasada pozisyon alması gerçekleştireceği işlemlerden yüksek başarı oranları elde etmesini sağlayacak önemli bir kriter konumundadır.

GBP/USD (İngiliz sterlini – Amerikan doları)

GBP/USD paritesi forex piyasasında işlem hacmi oldukça yüksek olan ve major pariteler arasında yer alan bir yatırım aracıdır. GBP/USD paritesi ile ilgili olarak ön plana çıkan ilk konu parite fiyatlarının küresel krizlerden oldukça fazla etkilenen yapısıdır. İki para birimi ülkenin uluslararası ticari yapıda sahip olduğu etkin rol nedeni ile parite fiyatları kürsel kriz dönemlerinde önemli değişimler gösterebilmektedir. 2008 yılında yaşanan küresel kriz, paritenin kürsel kriz dönemlerinde gösterebildiği ani fiyat değişimlerine ilişkin örneklerden bir tanesi olarak yorumlanabilir.

Aynı zamanda Euro Bölgesinde yaşanan ekonomik gelişmelerde, İngiltere’nin Avrupa Birliği ülkeleriyle kurduğu güçlü ekonomik bağ nedeni ile parite fiyatları üzerinde önemli değişimlere yol açabilmektedir.

USD/JPY (Amerikan Doları – Japon Yeni) Paritesi

USD/JPY paritesi forex piyasasında yatırımcılar tarafından sıklıkla yatırım gerçekleştirilen, işlem hacmi oldukça yüksek olan ve major pariteler arasında değerlendirilen bir para birimidir. Yatırımcılar, USD/JPY paritesinin oldukça kısa vadelerde gösterdiği önemli fiyat değişimleri aracılığı ile kar elde edebilmekte, finansal güçlerini parite aracılığı ile artırma imkanına sahip olabilmektedirler.

USD/JPY paritesi fiyatlarının önemli ölçüde uluslararası ticari faaliyetler uyarınca şekillendiği gözlemlenmektedir. Amerika ve Japonya uluslararası pazarda önemli birer rakip konumundadırlar. Bu nedenle iki ülke tarafından ticari ilişkilerde avantaj sağlanması amacı ile oluşturulan para politikaların parite fiyatları üzerinde önemli etkileri olduğu gözlemlenmektedir.

Bu doğrultuda USD/JPY paritesi aracılığı ile yatırım gerçekleştiren yatırımcıların, bu iki ülkenin para politikalarındaki değişimleri yakından takip etmesi gerçekleştireceği işlemlerinden elde edeceği başarı oranını artırabilecek önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir.

USD/CAD (Amerikan Doları – Kanada Doları) Paritesi

USD/CAD paritesi yatırımcılar tarafından özellikle küresel kriz dönemlerinde yüksek işlem hacmi oranları ile yatırım gerçekleştirildiği bir yatırım aracıdır. Bu durumun öncelikli nedeni olarak, paritenin küresel kriz dönemlerinde korumayı başardığı stabil yapısı gösterilebilir.

Kanada faiz oranlarının belirli bir standart dahilinde, oldukça düşük seviyelerde tutulduğu bir ülke konumundadır. Aynı zamanda ülkede istihdam oranları oldukça yüksektir. Bu anlamda oldukça güçlü bir ekonomik sisteme sahip olduğu belirtilebilecek Kanada, küresel kriz dönemlerini başarılı bir şekilde atlatabilmektedir.

Kanada ekonomisi aynı zamanda büyük oranda ham madde arzına dayalı bir yapıya sahiptir ve ihracatının büyük bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirmektedir. Bu anlamda USD/CAD paritesi aracılığı ile yatırım gerçekleştiren yatırımcıların ham madde fiyatlarındaki değişimleri ve Amerika ile Kanada arasındaki ticari faaliyetleri yakından takip etmesi gerçekleştirecekleri işlemlerinin başarı oranını artırabilecek önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır.

AUD/USD (Avustralya Doları – Amerikan Doları) Paritesi

AUD/USD özellikle 2011 yılından itibaren yatırımcıların yüksek işlem hacmi oranları ile yatırım gerçekleştirdiği, major pariteler arasında değerlendirilen bir yatırım aracıdır. Avustralya Doları’nın ve dolayısı ile AUD/USD paritesinin küresel anlamda etkin bir konuma gelmesin öncelikli sebepleri arasında ise, Avustralya Doları’nın rezerv para birimi olarak kullanılmaya başlanması ile mümkün kılınmıştır.

AUD/USD paritesi fiyatları üzerinde öncelikli olarak etkili olan kriter, Avustralya’daki faiz oranlarıdır. Avustralya faiz oranlarının oldukça yüksek olduğu bir ülkedir. Dolayısı ile yatırımcıların para birimine karşı olan talebi artmakta ve Avustralya Doları’nın küresel kriz dönemlerde bile değer artışı yaşayabildiği gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda parite aracılığı ile işlem gerçekleştiren yatırımcıların, Avustralya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen açıklamaları yakından takip etmesi gerçekleştirecekleri işlemlerinin başarı oranını artırabilecek önemli bir kriter olarak yorumlanmaktadır.

Yatırımcıların genellikle uzun vadelerde sermayelerini değerlendirmeyi tercih ettiğini gözlemlediğimiz AUD/USD paritesi, yatırımcıların yüksek kar oranları elde ederek, uygun yatırım stratejileri doğrultusunda işlemlerini geçekleştirmeleri durumunda finansal güçlerini önemli ölçüde artırmalarını mümkün kılan bir yapıya sahiptir.

USD/CHF (Amerikan Doları – İsveç Frangı) Paritesi

USD/CHF paritesi işlem etkinliğinin özellikle küresel kriz dönemlerinde artış yaşadığı gözlemlenen bir major paritedir. Bu durumun öncelikli nedenleri arasında İsviçre’nin yüksek altın rezervleri gösterilebilir.

USD/CHF paritesi fiyat grafiği incelendiğinde gözlemlenebileceği gibi parite fiyatları 2001 yılından beri bir düşüş trendi içerisinde hareket etmektedir. Yatırımcıların genellikle uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdiği İsviçre Frangı, özelikle Avrupa Birliğinin ortak para birimi uygulamasına geçmesinin ardından etkinliğini artırmış bu tarihten itibaren stabil bir değer artışı göstermiştir.

Bu bilgiler ışığında, USD/CHF paritesi aracılığı ile işlem gerçekleştiren yatırımcıların, Euro ve Altın ile ilgili gelişmeleri de yakından takip etmelerinin, gerçekleştirdikleri işlemlerinin başarı oranını artıracak önemli bir faktör olduğu yorumu gerçekleştirilebilmektedir.

USD/TRY (Amerikan Doları – Türk Lirası) Paritesi

USD/TRY paritesi küresel anlamda yüksek işlem hacmi oranlarına sahip olmayan bir parite olmasına karşın, yatırımcıların ülkemizde etkin bir şekilde sermayesini değerlendirmeyi tercih ettiği bir yatırım aracıdır. Egzotik pariteler arasında değerlendirileni USD/TRY paritesi, tüm egzotik paritelerde olduğu gibi para birimi sahibi ülke yatırımcıları tarafından yoğun bir şekilde işlem gerçekleştirilen bir yatırım aracıdır.

USD/TRY paritesinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın güçlü etkileri gözlemlenebilmektedir. Merkez Bankası uyguladığı para politikaları doğrultusunda döviz kuruna belirli dönemlerde müdahale edebilmekte ve bu müdahaleler doğrultusunda parite fiyatları yüksek oranlarda değişim sergileyebilmektedir.

Okuyunuz: Döviz İşlemleri Nasıl ve Nerede Yapılır?

Bu nedenle parite aracılığı ile işlem gerçekleştiren yatırımcıların, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan müdahaleleri yakından takip etmesi, parite aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerin başarı oranını önemli ölçüde artırabilecek önemli bir faktör konumundadır.

Altın Emtiası

Forex piyasasında altın yatırımı işlem hacmi en yüksek olan emtiadır. Yatırımcıların genellikle küresel kriz dönemlerinden sermayelerini değerlendirmeyi tercih ettikleri gözlemlenen emtia, özellikle uzun vadeli olarak gösterdiği trend hareketleri ile ön plana çıkmaktadır.

Yatırımcıların emtiaya yönelik oluşturulmuş iyi bir yatırım stratejisi aracılığı ile özellikle uzun vadeli yatırımları doğrultusunda yüksek kar oranları elde edebilmekte ve finansal güçlerini önemli ölçüde artırma imkanına sahip olabilmektedirler.

Altın fiyatları küresel anlamdaki pek çok değişken uyarınca şekillenmektedir. Buna karşın altın fiyatları üzerindeki öncelikli etkinin arz talep dengesi olduğu belirtilebilir. Bunun yanında altın rezervi yüksek ülkelerin uyguladığı ekonomi politikalarının da altın fiyatları üzerinde etkili olduğu gözlemlenebilmektedir.

Bu doğrultuda forex piyasasında altın aracılığı ile sermayesini değerlendiren yatırımcıların altın emtiasına ilişkin arz talep dengesini değiştirebilecek gelişmeleri yakından takip etmesi gerçekleştireceği yatırımın başarı oranı artıracak önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir.

Petrol Emtiası

Petrol günümüzde önemli bir enerji kaynağı olması ve endüstriyel pek çok ürünün ham maddesi olarak kullanılması nedeni ile etkin bir yatırım aracı konumundadır. Forex piyasasında yatırımcıların yüksek işlem hacmi oranları ile sermayesini değerlendirdiği gözlemlenen emtia, kısa vadelerde gösterebildiği yüksek fiyat değişimleri aracılığı ile yatırımcılara yüksek kar oranları elde etme imkanı sunmaktadır.

Petrol fiyatlarının değişimlerindeki öncelikli etki ise, küresel anlamdaki arz talep dengesidir. Petrol endüstriyel anlamda önemli bir konuma sahip olması nedeni ile talebin yüksek olduğu bir enstrümandır. Dolayısı ile petrol fiyatlarındaki öncelikli etkinin arz, yani üretim olduğu yorumu gerçekleştirilebilir.

Yatırımcılar petrol fiyatlarının üretimine ilişkin olarak, yıllık üretim hedefleri ve stok miktarları gibi açıklamalar uyarınca, petrol fiyatlarının ilerleyen zaman dilimindeki hareketlerini ön görebilmekte, bu doğrultuda piyasada alacakları pozisyonlar aracılığı ile finansal güçlerini önemli ölçüde artırma imkanına sahip olabilmektedirler.

Bilgi Paylaştıkça Güzel...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir